Skip to main content

Gradualizam značenje

šta znači Gradualizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Gradualizam (latinski gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obeležava politika taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi.

Reč Gradualizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. градус степен) постепеност, поступност; "ол. израз којим се обележава политика тактика енглеске радничке странке (лабуриста) која тежи остварењу социјализма путем реформи.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g