Skip to main content

Gradualna disputacija značenje

šta znači Gradualna disputacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemičan spis u cilju postignuća nekog čina na velikim školama Zap. Evrope.

Reč Gradualna disputacija sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: учено расправљање или полемичан спис у циљу постигнућа неког чина на великим школама Зап. Европе.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g