Skip to main content

Gradualni sistem značenje

šta znači Gradualni sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Gradualni sistem prav. određivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva.

Reč Gradualni sistem sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: прав. одређивање реда наследства према степену сродства.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g