Skip to main content

Graduirati značenje

šta znači Graduirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Graduirati (od latinske reči: graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje;figurativno: postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd.

Reč Graduirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. градуаре) поделити на сте-пене (или: ступњеве), обележити степене (на термометру и др.); дати некоме извесну академску титулу, неко звање; фиг. постепено мењати јачину нечему навише или наниже, постепено повећава™, појачава-ти, смањивати итд.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g