Skip to main content

Graf

Šta znači Graf


Graf značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Graf (od nemačke reči: Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof.

Reč Graf napisana unazad: farg

Graf se sastoji od 4 slova.

sta je Graf

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...