Skip to main content

Graf značenje

šta znači Graf

Na latinici: Definicija i značenje reči Graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof.

Reč Graf sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Граф) првобитно: виши чиновник; доцније: висока племићка и наследна титула; гроф.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g