Skip to main content

Grafaža značenje

šta znači Grafaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča.

Reč Grafaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. граф ф аге) утискивање шара и фигура на тканину помоћу врућих плоча.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g