Skip to main content

Grafičke veštine

Šta znači Grafičke veštine


Grafičke veštine značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvorestvo, litografisanje, bakrorezačka i čelikorezačka veština, zatim: fotolitoLJafija, cinkografija, autotipija i dr.

Reč Grafičke veštine napisana unazad: enitšev ekčifarg

Grafičke veštine se sastoji od 16 slova.

sta je Grafičke veštine

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...