Skip to main content

Grafičke veštine značenje

šta znači Grafičke veštine

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvore-stvo, litografisanje, bakrorezačka i če-likorezačka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr.

Reč Grafičke veštine sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: сви поступци при репродуковању и умножавању писма, слика или цртежа помоћу плоча или печата: дрворе-ство, литографисање, бакрорезачка и че-ликорезачка вештина, затим: фотолито-ЛЈафија, цинкографија, аутотипија и др.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g