Skip to main content

Grafičko prikazivanje

Šta znači Grafičko prikazivanje


Grafičko prikazivanje značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i prostorne slike; podvrste su: dijagram, karTorpaia i dr.

Reč Grafičko prikazivanje napisana unazad: ejnavizakirp okčifarg

Grafičko prikazivanje se sastoji od 21 slova.

sta je Grafičko prikazivanje

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...