Skip to main content

Grafičko prikazivanje značenje

šta znači Grafičko prikazivanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

Reč Grafičko prikazivanje sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: сликовито, цртежно приказивање резултата добивених проучавањем извесних чињеница, које, место цифара и низа цифара (табела), приказује добивене резултате помоћу цртежа и про-сторне слике; подврсте су: дијаграм, кар-Торпаиа и др.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g