Skip to main content

Grafija

Šta znači Grafija


Grafija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafija (od grčke reči: grapho pišem, opisujem) završna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.).

Reč Grafija napisana unazad: ajifarg

Grafija se sastoji od 7 slova.

sta je Grafija

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...