Skip to main content

Grafit značenje

šta znači Grafit

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafit (od grčke reči: grapho pišem)Minerali: tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik.

Reč Grafit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхо пишем) мин. тамносиве до црне боје, мек, мастан и јако металне сјајности угљеник.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g