Skip to main content

Grafito

Šta znači Grafito


Grafito značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafito (od italijanske reči: graffito) mozaičko ukrašavanje podova i zidova od mermera; bojadisanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato.

Reč Grafito napisana unazad: otifarg

Grafito se sastoji od 7 slova.

sta je Grafito

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...