Skip to main content

Grafologija značenje

šta znači Grafologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafologija (od grčke reči: grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte.

Reč Grafologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхо, логиа) наука (или: вештина) да се по рукопису човека објасни његов карактер, моралне и интелектуалне особине уопште.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g