Skip to main content

Grafomanija značenje

šta znači Grafomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafomanija pomama ili strast pisanja.

Reč Grafomanija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: помама или страст писања.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g