Skip to main content

Grafometar značenje

šta znači Grafometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafometar (od grčke reči: grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera.

Reč Grafometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхо пишем, метрон) назив разних математичких инструмената, нарочито угломера.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g