Skip to main content

Grafometar

Šta znači Grafometar


Grafometar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafometar (od grčke reči: grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera.

Reč Grafometar napisana unazad: ratemofarg

Grafometar se sastoji od 10 slova.

sta je Grafometar

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...