Skip to main content

Grafostatika značenje

šta znači Grafostatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafostatika (od grčke reči: grapho, statizo stavim)tehnika: grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode).

Reč Grafostatika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхо, статизо ставим) тех. графичко испитивање, помоћу цртања, постојаности једне конструкције, које се одликује великом једноставношћу и прегледношћу (за разлику од рачунске, ана-литичке методе).


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g