Skip to main content

Grafostatika

Šta znači Grafostatika


Grafostatika značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grafostatika (od grčke reči: grapho, statizo stavim) tehnika: grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, analitičke metode).

Reč Grafostatika napisana unazad: akitatsofarg

Grafostatika se sastoji od 12 slova.

sta je Grafostatika

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...