Skip to main content

Grafsma značenje

šta znači Grafsma

Na latinici: Definicija i značenje reči Grafsma (od grčke reči: grapho pišem) lingvistika: pismena predstava glasa, slovo.

Reč Grafsma sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхо пишем) лингв. писмена представа гласа, слово.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g