Skip to main content

Grai senjer značenje

šta znači Grai senjer

Na latinici: Definicija i značenje reči Grai senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana).

Reč Grai senjer sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. Гранд-Сеигнеур) „велики господар" (титула турских султана).


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g