Skip to main content

Gram atom značenje

šta znači Gram atom

Na latinici: Definicija i značenje reči Gram atom fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima.

Reč Gram atom sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: физ. маса неког елемента или једињења једнака његовој атомској маси изражено} у грамовима.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g