Skip to main content

Gram značenje

šta znači Gram

Na latinici: Definicija i značenje reči Gram (grč, gramma mala težina,od francuske reči: gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g.

Reč Gram sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч, грамма мала тежина, фр. грамме, нем. Грамм) маса кубног центиметра дестиловане воде на 4°С; тежина коју има један грам јесте сила којом грам-маса притиска на подлогу која је држи или којом вуче конац о који је обешена; јединице веће од грама су: декаграм=10 г, хектограм—100 г, килограм= 1000 г, мири-јаграм= 10000 г или 10 кг; милион грама или 1000 кг= л тона; јединице мање од грама су: децЈнрам=1/10 г; центиграм= 1/100 г; милиграм—1/1000 г.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g