Skip to main content

Gramaticki značenje

šta znači Gramaticki

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramaticki (latinski grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku;isto znači i gramatikalni.

Reč Gramaticki sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. грамматицус) који је у складу са законима и правилима науке о језику; уп. граматикални.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g