Skip to main content

Gramatika značenje

šta znači Gramatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramatika (od grčke reči: grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska).

Reč Gramatika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. грамматике) наука о језику и његовим законима (може бити: описна, упоредна и историјска).


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g