Skip to main content

Gramatikalvi značenje

šta znači Gramatikalvi

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramatikalvi (latinski grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku;isto znači i gramatički.

Reč Gramatikalvi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. грамматицалис) који се тиче науке о језику или спада у науку о језику; уп. граматички.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g