Skip to main content

Gramatologija značenje

šta znači Gramatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramatologija (od grčke reči: gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama.

Reč Gramatologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. грамма, логиа) начела и упутства о састављању једне граматике; наука о познавању рукописа по његовим битним особинама.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g