Skip to main content

Granat značenje

šta znači Granat

Na latinici: Definicija i značenje reči Granat (latinski granum, od latinske reči: granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta.

Reč Granat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. гранум, нлат. гранатус зрнат, који има зрнца се лапис камен) шт. веома распрострањен минерал, велике тврдоће, лепог стакластог сјаја, црвенкаст; има га више варијетета.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g