Skip to main content

Granata značenje

šta znači Granata

Na latinici: Definicija i značenje reči Granata (latinski granum,od italijanske reči: granata,od nemačke reči: Granate) vojska: valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo.

Reč Granata sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. гранум, итал. граната, нем. Гранате) вој. ваљкасто артиљеријске зрно са јаким разорним пуњењем које се, кад је бачено из топа и удари у земљу или какав други чврст предмет, распрскава на много ситних делова и има разорно дејство.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g