Skip to main content

Granceola značenje

šta znači Granceola

Na latinici: Definicija i značenje reči Granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo.

Reč Granceola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. гранце(в)ола) кол. врста морског рака, Маја сqуиндо.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g