Skip to main content

Grandoman značenje

šta znači Grandoman

Na latinici: Definicija i značenje reči Grandoman (latinski grandis- velik, od grčke reči: marua .ludilo) v. megaloman.

Reč Grandoman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. грандис- велик, грч. маруа .лудило) в. мегаломан.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g