Skip to main content

Granginjoleskan značenje

šta znači Granginjoleskan

Na latinici: Definicija i značenje reči Granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan.

Reč Granginjoleskan sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (по имену париског позоришта Гранд Гуигнол) узбудљив, језив, страшан.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g