Skip to main content

Granit značenje

šta znači Granit

Na latinici: Definicija i značenje reči Granit (latinski granum,od francuske reči: granit)Minerali: najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun

Reč Granit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. гранум, фр. гранит) мин. најраспрострањенија сложена громадна стена, чији су главни састојци: кварц, фелдспат и лискун


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g