Skip to main content

Granolit značenje

šta znači Granolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Granolit (ital. grano zrno, grumičak, od grčke reči: lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za popločavanje, kal-drmisanje ulica.

Reč Granolit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. грано зрно, грумичак, грч. литхос камен) смеса од гранита и цемента која се употребљава за поплочавање, кал-дрмисање улица.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g