Skip to main content

Granulirati značenje

šta znači Granulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Granulirati (od latinske reči: granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerađivati) u zrna;medicina: zamladiti, zamlađivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran.

Reč Granulirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. грануларе) зрнити, претварати (или: прерађивати) у зрна; мед. замладити, замлађивати, зацељивати ства-рањем на рани гранулационог ткива; пр. гранулиран.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g