Skip to main content

Granulom značenje

šta znači Granulom

Na latinici: Definicija i značenje reči Granulom (od latinske reči: granuloma)medicina: otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamladnik.

Reč Granulom sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. гранулома) мед. оток који се састоји од гранулационог ткива, замладник.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g