Skip to main content

Granului značenje

šta znači Granului

Na latinici: Definicija i značenje reči Granului (latinski granulum) zrnce; in granulis (latinski in granulis) u zrncima.

Reč Granului sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. гранулум) зрнце; ин гранулис (лат. ин гранулис) у зрнцима.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g