Skip to main content

Gras značenje

šta znači Gras

Na latinici: Definicija i značenje reči Gras (fr. grace, latinski gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž.

Reč Gras sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. граце, лат. гратиа) милост, помиловање, опроштај; љубав, наклоност; љуп-кост, милина, драж.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g