Skip to main content

Grasirati značenje

šta znači Grasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Grasirati (latinski grassari) uzimati maha, preovlađivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti).

Reč Grasirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. грассари) узимати маха, преовлађивати, пустошити, ширити се, распро-стирати се (за болести).


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g