Skip to main content

Gratificirati značenje

šta znači Gratificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratificirati (latinski gratif icari) darovati, ob-dariti, počastiti.

Reč Gratificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. гратиф ицари) даровати, об-дарити, почастити.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g