Skip to main content

Gratinirati značenje

šta znači Gratinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zapeče.

Reč Gratinirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. гратинер) куп. пећи тако да се ухвати кора, да се запече.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g