Skip to main content

Gratinirati

Šta znači Gratinirati


Gratinirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gratinirati (od francuske reči: gratiner) kisto znači i peći tako da se uhvati kora, da se zapeče.

Reč Gratinirati napisana unazad: itarinitarg

Gratinirati se sastoji od 11 slova.

sta je Gratinirati

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...