Skip to main content

Gratis značenje

šta znači Gratis

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratis (latinski gratis) badava, besplatno, džabe

Reč Gratis sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. гратис) бадава, бесплатно, джабе


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g