Skip to main content

Gratist(a) značenje

šta znači Gratist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratist(a) (latinski) đak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist.

Reč Gratist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат.) ђак који добива бесплатно храну, благодејанац; гратуист.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g