Skip to main content

Gratist(a)

Šta znači Gratist(a)


Gratist(a) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gratist(a) (latinski) đak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuistorija:

Reč Gratist(a) napisana unazad: )a(tsitarg

Gratist(a) se sastoji od 10 slova.

sta je Gratist(a)

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...