Skip to main content

Gratulant

Šta znači Gratulant


Gratulant značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gratulant (latinski gratulans) onaj koji čestita; gratulator

Reč Gratulant napisana unazad: tnalutarg

Gratulant se sastoji od 9 slova.

sta je Gratulant

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...