Skip to main content

Gratulirati značenje

šta znači Gratulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratulirati (latinski gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega.

Reč Gratulirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. гратулари, гратус) честитати, изјавити радост због чега.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g