Skip to main content

Gratulirati

Šta znači Gratulirati


Gratulirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gratulirati (latinski gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega.

Reč Gratulirati napisana unazad: itarilutarg

Gratulirati se sastoji od 11 slova.

sta je Gratulirati

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...