Skip to main content

Gravitirati značenje

šta znači Gravitirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Gravitirati (od latinske reči: gravitare)fizika: težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu;figurativno: težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu.

Reč Gravitirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. гравитаре) физ. тежити, бити тежак, испољава™ тежу, својом масом тежити, приближава™ се неком другом телу; фиг. тежити нечему, бити наклоњен коме или чему.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g