Skip to main content

Gravulozan značenje

šta znači Gravulozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Gravulozan (latinski granum, od latinske reči: granulosus), zrnast, zrnat.

Reč Gravulozan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. гранум, нлат. гранулосус), зрнаст, зрнат.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g