Skip to main content

Guma

Šta znači Guma


Guma značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guma (od grčke reči: komini, latinski gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i elastičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; medicina: naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spirohetama sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokošijeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifilom.

Reč Guma napisana unazad: amug

Guma se sastoji od 4 slova.

sta je Guma

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...