Skip to main content

Gumilastika

Šta znači Gumilastika


Gumilastika značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumilastika (od grčke reči: kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve gume; tkanina protkana gumenim vlaknima.

Reč Gumilastika napisana unazad: akitsalimug

Gumilastika se sastoji od 11 slova.

sta je Gumilastika

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...