Skip to main content

Gumozan

Šta znači Gumozan


Gumozan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumozan (latinski gummosus) sličan gumi, kao guma; medicina: sifilističan, vrengav.

Reč Gumozan napisana unazad: nazomug

Gumozan se sastoji od 7 slova.

sta je Gumozan

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...