Skip to main content

Gumipasta

Šta znači Gumipasta


Gumipasta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumipasta (latinski gummi, od latinske reči: pasta) farmacija: pasta od gumiarabike, belančevine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja.

Reč Gumipasta napisana unazad: atsapimug

Gumipasta se sastoji od 9 slova.

sta je Gumipasta

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...