Skip to main content

Gumoza

Šta znači Gumoza


Gumoza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumoza (latinski gummi, od latinske reči: gummosis) bog. biljna bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ćelijičnog tkiva.

Reč Gumoza napisana unazad: azomug

Gumoza se sastoji od 6 slova.

sta je Gumoza

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...