Skip to main content

Gumirati

Šta znači Gumirati


Gumirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumirati (latinski gummi) prevući (ili: premazivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti.

Reč Gumirati napisana unazad: itarimug

Gumirati se sastoji od 8 slova.

sta je Gumirati

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...