Skip to main content

Gumigut

Šta znači Gumigut


Gumigut značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gumigut (latinski gummi, od malajske reči: getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje).

Reč Gumigut napisana unazad: tugimug

Gumigut se sastoji od 7 slova.

sta je Gumigut

Slično:
Šta znači Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Šta znači Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gum...
Šta znači Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Šta znači Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotre...
Šta znači Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Šta znači Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve...