Skip to main content

Gumigut značenje

šta znači Gumigut

Na latinici: Definicija i značenje reči Gumigut (latinski gummi, od malajske reči: getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje).

Reč Gumigut sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. гумми, мал. гетах) сасушен црвенкастожут млечни сок неких тропских биљака (употребљава се у сликарству за прављење жуте боје, а у медицини као јако средство за чишћење).


Gumozan sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav....
Gumoza bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled r...
Gumirati prevući rastvorenom gumom ; zalepiti....
Gumipasta farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotrebljava se ...
Gumina debelo uže kojim se vezuju brodovi. ...
Gumilastika vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrađen od takve gume; tka...
Sve reči na slovo g